37a Sant Silvestre Ciutat d’Inca 2020

Fecha:

31/12/2020

10:30

Precio:

7-5 €

Lugar:
Organizador:

Club Atletisme Es Raiguer i el Club Atletisme Inca

Ubicación:

37a CURSA POPULAR SANT SILVESTRE CIUTAT D’INCA 2020 

NORMES GENERALS
• El termini d’inscripcions a les Curses és fins a esgotar les 150 places de cada una de les dues curses, disponibles i convocades.
• Les curses i sortides convocades són:

  • – A les 10.30 h, Cursa popular joves i adults masculí i femení de 6.000 m (nascuts/des des del 2005 i anteriors).
  • – A les 12.30 h, Cursa popular joves i adults masculí i femení de 6.000 m (nascuts/des des del 2005 i anteriors).

INSCRIPCIÓ:  s’efectuarà ÚNICAMENT de la següent forma: Anticipada en línia, a la web: www.elitechip.net

RECOLLIDA DE DORSALS: La recollida del dorsal i de la camiseta tècnica es durà a terme del 28 al 30 de desembre per mitjà de cita, al Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas. Només s’hi podrà recollir el dorsal i la camiseta d’altres participants si es porta una autorització expressa, que es pot descarregar de la APP de Elitechip.

Un cop formalitzi l’inscripció, tindrà que triar seleccionar un horari per la recollida del dorsal, aquesta selecció serà obligatòria

Els telèfons per sol·licitar canvis a la cita prèvia són els següents:

Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas: 971880416

• El dorsal s’ha de col·locar a l’alçada del pit de manera visible. Queda prohibit córrer sense inscripció prèvia, és a dir, sense el dorsal de la Cursa, perquè es perjudica tot el col·lectiu i el desenvolupament de la prova.

• L’organització contractarà una pòlissa d’accidents col·lectiva i una de responsabilitat civil, com també disposarà d’una ambulància UVI amb metge. L’organització cobrirà solament allò que determini cada una d’aquestes pòlisses contractades.

• Està prohibit portar animals ni acompanyar els participants durant la Cursa mitjançant qualsevol mena de vehicle.

• El temps màxim per finalitzar la Cursa és 50’. Els/les participants que superin el temps previst, i un cop que els avancin els cotxes de tancament de la Cursa, hauran d’anar per sobre de la vorera i respectar la normativa dels vianants.

• L’organització situarà al llarg del recorregut els controls suficients per vetllar per la seguretat de tots els/les participants en la prova. Aquells que no respectin el recorregut, marcat per l’organització, quedaran emparats sota la seva responsabilitat. L’organització podrà modificar el recorregut per causes que li siguin alienes o de força major.

• Les curses podran ser suspeses si, per inclemències del temps, així ho determina l’organització de la prova o bé per imposició de l’oficina 112. El seu veredicte serà inapel·lable.

• El sol fet d’inscriure’s en la Cursa implica la total acceptació d’allò preceptuat en aquest Reglament.

• Els/les participants permeten explícitament que el seu nom, llinatges i gènere siguin publicats a les llistes d’inscrits, com també a la de resultats si acaben la Cursa, seguint la normativa establerta.

• Tots els/les participants que no compleixin l’edat que marca el Reglament hi prendran part sota la seva responsabilitat, i el pare/mare/tutor legal haurà de lliurar una autorització signada a la recollida del dorsal i presentar el DNI.

• El comitè organitzatiu es reserva el dret de fer l’enregistrament sonor o d’imatges durant el desenvolupament de l’activitat amb la finalitat difondre-les i arxivar-les, i sempre d’acord amb la legislació vigent en matèria de dret d’imatge i de protecció de la intimitat de les persones. No obstant això, el comitè organitzatiu no es fa responsable de l’enregistrament sonor o d’imatges de terceres persones en activitats obertes al públic en general.

• Fent la inscripció, el corredor/a consent expressament i autoritza que les seves dades personals puguin ser publicades a la web de l’organització, així com en els llistats de classificació i d’inscripció pertinents.

• El corredor/a en emplenar el formulari d’inscripció reconeix estar en condicions físiques per a la pràctica esportiva i, en concret, per a les distàncies programades, sobretot córrer els 6 km. És responsabilitat del propi corredor/a fer-se reconeixements mèdics periòdics per tal d’evitar riscos, i eximeix l’organització de qualsevol problema físic que pugui patir durant la Cursa.

• Un cop realitzada la inscripció, no es tornarà l’import d’aquesta si la no participació de l’atleta és per causes no imputables a l’organització o si per causa de mal temps s’hagués d’ajornar la cursa.

• El dorsal i el xip s’haurà de recollir els dies i hores que estableixi la comissió organitzadora. EL fet de no retirar el dorsal en els dies establerts significa la renúncia a aquests.

• Tot allò no previst en el Reglament serà resolt pels responsables de l’organització de l’activitat.

• El sol fet d’inscriure’s en la Cursa implica la total acceptació d’allò que preceptua en aquest Reglament.

SERVEIS AL CORREDOR/A
• Marca personal i classificació. Els participants podran conèixer la seva marca personal el mateix dia de la cursa o per internet a www.elitechip.net

• Per motius de seguretat a causa de la COVID-19: NO hi haurà servei de guarda-roba, de vestidors ni de dutxes.

• A l’arribada: obsequi a cada participant.

• Assistència sanitària i de vehicle ambulància.

• Camiseta commemorativa només als 300 inscrits a la cursa joves/adults.

S’ACONSELLA
• Sotmetre’s, prèviament, a un reconeixement mèdic adequat que permeti valorar les seves aptituds, sobretot les persones amb antecedents de malalties cardiorespiratòries, articulars, metabòliques, hipertenses, etc…o bé en persones sedentàries o d’edat superior als cinquanta anys.

• Dedicar una atenció especial als peus: emprar calçat adequat. La vestimenta ha d’ésser còmoda i transpirable.

• Fer un àpat lleuger, unes tres hores abans de l’inici de la cursa.

• Hidrata’t abans i durant la prova.

• Dosifica’t, cada quilòmetre està marcat.

• Si en el decurs de la prova es nota fatiga intensa o dolors musculars o articulars, és preferible parar i reposar. No fer-ho pot suposar no poder finalitzar la cursa.

• Els corredors que no puguin finalitzar la prova, tenen a la cua de la cursa el servei de cotxe escombra, que els portarà a l’arribada (aforament acotat a la seva capacitat)

NORMES ESPECÍFIQUES CURSA POPULAR JOVES I ADULTS
• La 37a Cursa Popular Sant Silvestre Ciutat d’Inca 2020 destinada als joves/adults, tendrà lloc el dijous 31 de desembre, amb sortida des del Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas i arribada a la part exterior del recinte (aparcaments).

• Aquesta cursa serà oberta a totes les persones, de qualsevol nacionalitat i sexe, federades o no a partir de 15 anys complits (nascuts/des des del 2005 i anteriors), que desitgin participar-hi, d’acord amb el quadre de curses. És seva la responsabilitat de reconèixer el seu nivell de condició física necessària per afrontar la prova. Es recomana que els esportistes veterans hagin passat una prova d’aptitud prèvia.

• La Cursa serà controlada pels jutges de la FAIB i cronometrada per Elitechip Cronometratge Esportiu.

• Els drets d’inscripció d’aquesta cursa, dins del termini establert, tenen un cost de 5 €.

• El cost del xip reutilitzable és de 2 €. Aquest import no és reintegrable. El xip és personal, intransferible i imprescindible per participar-hi.

• Tots els corredors/es inscrits/es si no tenen assegurança federativa en vigor, hauran de pagar 1 € addicional, en concepte d’assegurança.

• La distància de la Cursa popular joves i adults és de 6.000 m.

• L’inici de la cursa és una a les 10.30 i l’altra a les 12.30 h.

No hi haurà lliurament de premis.