I Pujada Policial a Na Burguesa 2024

Fecha:

25/05/2024

10:30

Precio:

4 - 6 € €

Organizador:

IME

Ubicación:

POLICIA LOCAL DE PALMA PUJADA A NA BURGUESA

25 de maig de 2024 – 10:30 hores. – 6 km.

Amb motiu de la celebració de la Diada de la Policia Local de Palma, la Policia Local organitzarà les curses de Atletisme i Marxa amb bastons, que se disputarà el proper dia 25 de maig de 2024.

El recorregut de 6 km aproximadament i tindrà la sortida al quarter de la Policia Local de Palma, concretament al carrer Son Dameto n.º 1, per finalitzar el recorregut a l’esplanada del monument de Na Burguesa.

REGLAMENT DE LA PROVA

Art.1. La Policia Local de Palma-IME-Ajuntament de Palma organitza la ”I Pujada Policial a Na Burguesa”. La prova contarà amb dues modalitats, pedestre i marxa amb bastons o sense, i amb un recorregut urbà de uns 6000 metres.

La participació estarà oberta als funcionaris del Ajuntament de Palma i als ciutadans en general.

Art. 2. La organització disposa d’assegurança de Responsabilitat Civil i assistència sanitària amb metge.

Control de servei de ambulància UVI medicalitzada.

L’organització no es fa responsable dels danys morals que puguin sofrir els participants, abans, durant o com a conseqüència de la seva participació a la prova. No obstant hi haurà mesures de seguretat.

Art. 3. Les inscripcions es formalitzaran en www.elitechip.net.

Art. 4. El fet d’inscriure’s implica la total acceptació del present reglament. Tot allò que no estigui estipulat en aquest reglament es resoldrà d’acord amb l’organització.

Art. 5. Tots els participants quan s’inscriuen, certifiquen verbalment, que es troben físicament bé i sense problemes de salut per poder realitzar aquesta prova.

Art. 6. L’organització es reserva el dret d’establir les modificacions que trobi oportunes en qualsevol moment per tal de millorar l’esdeveniment.

Art. 7. L’edat mínima per participar és de 18 anys complerts.

Art. 8. Es podrà exigir als participants documentació que acrediti la seva identitat. Per accedir a les instal·lacions municipals serà obligatori porta la documentació personal.

Art. 9. Els atletes desqualificats perdran automàticament tota opció de premis.

RECORREGUT

Sortida de Son Dameto direcció a la Avda. Sant Ferran per voltar a la dreta tot seguit. Continuarà per el carrer Dragonera fins arribar a la rotonda de la intersecció de Avinguda de Picasso. El recorregut seguirà per la avinguda de Picasso direcció La Taulera fins arribar al carrer de Xile, voltant a la dreta. A la fi del carrer de Xile voltaran a la dreta per recórrer el carrer de la Taulera disseminat 2201 fins arribar a la rotonda del Camí de Gènova. A la rotonda del camí de Gènova, pel carril bici la cursa voltarà en Direcció a Gènova. La cursa seguirà pel camí del Reis, fins la intersecció del camí de Na Burguesa, on els corredors iniciaran la mítica pujada. La cursa finalitzarà al monument de Na Burguesa.

INSCRIPCIONS

Places limitades a 400 participants tant per la marxa com per a la cursa pedestre.

 • 200 places per funcionaris del Ajuntament de Palma i
 • 200 places a la resta de ciutadans.
 • CATEGORIES 1,2,3 MASCULÍ I FEMENÍ absolut cursa pedestre.
 • 1,2,3 MASCULÍ I FEMENÍ Funcionaris cursa pedestre
 • 1,2,3 MASCULÍ I FEMENÍ absolut cursa marxa amb bastons
 • 1,2,3 MASCULÍ I FEMENÍ Funcionaris cursa marxa amb bastons

PREMIS:

Premi als tres primers classificats de cada categoria.

CRONOMETRATGE I CONTROL ESPORTIU DE LA PROVA:

El control de la prova el dura la organització de l’esdeveniment amb Elitechip.net i la col·laboració del jutges de la FAIB.

DESQUALIFICACIONS:

Seran automàticament desqualificats de la prova tots els atletes que: 

 • No portin el dorsal correctament. 
 • No realitzin el recorregut complet.
 • Es controlaran diferents punts al llarg del recorregut. 
 • Alterin o ocultin la publicitat del dorsal.
 • Portin el dorsal adjudicat a un altre atleta.
 • No portin el dorsal original assignat per a aquesta edició.
 • Entrin en meta sense dorsal.
 • No atenguin a les instruccions del personal de l’organització.
 • Els atletes de la marxa que No utilitzin els bastons durant tota la proba seran desqualificats. 
 • Els atletes de la marxa que durant el recorregut alterin el pas per avançar corrent com els atletes de la cursa pedestre seran desqualificats.

SERVEIS AL CORREDOR:

Guarda-roba a Sant Ferran-Policia Local de Palma Avituallament meta, Na Burguesa. Servei metge i d’ambulància. Bus EMT per la tornada dels participants de Gènova fins al quarter de Sant Ferran.

CONDICIONS GENERALS:

1.ª – El fet d’inscriurés i participar a la proba implica l’acceptació de les normes presents així com d’altres disposicions que pugui prendre l’organització.

2ª. L’organització es reserva la facultat d’expulsar o desqualificar a una persona per falsificar dades de la seva personalitat o actuïn antiesportiva ment., etc.

3.ª Els atletes facilitaran a la organització la seva identificació en cas de requeriment i no podran participar a la prova sense dorsal o no haver fet l’ inscripció pertinent.

4º Els participants es fan responsables dels danys que puguin sofrir, sigui de la gravetat que sigui.

DISPOSICIONES ESPECIALS:

1.ª – Aquestes normes es fan publiques amb caràcter provisional. L’organització es reserva el dret de poder canviar-les segon necessitat i criteris, el que serà notificat als participants prèviament a l’inicií de la competició.

2.ª – Si per qualsevol causa alien a la voluntat de l’organització; pandèmies sanitàries, accions terroristes, denegacions de permisos o autoritzacions governamentals la prova no es pogués realitzar a la data programada, o en cas de que la persona inscrita no pogués participar a la prova per motius justificats la organització no farà la devolució total de l’import de la inscripció. Tan sols es podrà reclamar el 75% de l’import. Quedant el 25% restant en poder de l’organització en concepte de despeses de gestió de la cursa.

3.ª El participant també podrà optar por deixar el depòsit del cost de l’ inscripció oberta fins que aquesta es pugui realitzar en cas d’aplaçament de la data prevista.

4.ª La Organización es reserva el dret de poder modificar els recorreguts prevists si per qualsevol circumstancia aliena no es poques transitar pel recorregut dissenyat i publicitat amb anterioritat