XIV Talaia K20-Ct. Balears Trail Absolut-Master 2024

Fecha:

17/02/2024

9:00

Precio:

24 €

Lugar:
Organizador:

Club Muntanya Talaia d’Alcúdia

Ubicación:

XIV TRAIL TALAIA K20

Campionat de Balears Absolut de Trail de Mitja Distància 2024

I

 Campionat per Equips de Trail de Mitja Distància 2024

Federació d’Atletisme de les Illes Balears

REGLAMENT

La XIV Trail Talaia K20 és una prova esportiva de Trail Running que organitza el Club Muntanya Talaia d’Alcúdia amb la collaboració de l’Ajuntament d’Alcúdia i que discorre íntegrament pel terme municipal d’Alcúdia. La cursa abans sortia de l’epicentre del poble, la plaça de la Constitució, i els darrers anys amb les mesures covid surt del carrer Eclipsi, davant l’Escola s’Hort dels Fassers i discorre per camins rurals i de muntanya, passant per les terres comunals de la península de la Victòria i els seus torrents (ses Fontanelles, Corrals Cremats, Coll Baix, Torrent d’Aladerna, Font Viva…) i muntanyes (Puig des Boc, Talaia d’Alcúdia, Es Pujadors,…) essent l’elevació més alta del terme, la Talaia d’Alcúdia qui dona nom a la cursa. La cursa compta també amb la collaboració de la Federació d’Atletisme de les Illes Balears i el Patronat Municipal d’Esports d’Alcúdia. Enguany la XIV Trail Talaia K20 acollirá el Campionat de Balears Absolut i per Equips de Trail de Mitja Distància la FAIB.

SORTIDA I ARRIBADA DE LA CURSA

 • Data de la cursa: 17 de febrer de 2024
 • Lloc sortida i arribada: S’Hort des Fassers (Alcúdia)
 • Recollida de dorsals: de 07:45h a 08:30h
 • Brífing: 08:45h
 • Sortida cursa: 09:00h
 • Lliurament de premis i sorteig: 12:00h
 • Tancament de la cursa: 13:00h

INSCRIPCIONS

L’inici de la inscripció: dia 27/12/2023 a les 20:00 hores.

La cursa serà cronometrada per Elitechip i el sol fet d’inscriure’s comporta l’acceptació del present reglament i normativa de la cursa.

La cursa serà oberta a qualsevol persona major d’edat, de qualsevol nacionalitat i sexe, federada o no. És seva la responsabilitat de reconèixer el seu nivell de condició física necessària per afrontar aquesta prova. Es recomana que els esportistes hagin passat una prova d’aptitud prèvia. Els participants eximeixen a l’organització de qualsevol problema mèdic o físic durant el transcurs de la Cursa. Tret dels atletes espanyols amb ajuda econòmica de la RFEA i atletes estrangers que hagin realitzat una marca igual o major a la indicada a la normativa de la RFEA a l’actual temporada.

Es preveu una participació màxima de 300 participants.

L’import de la inscripció és de 24 euros fins el dia de la cursa. La inscripció el dia de la cursa serà de 30 euros, sempre i quan sobrin places.

En cas de cancellació justificada el retorn de l’import serà del 75% fins el dia 1 de febrer 2024 i del 50% fins el 11 de febrer de 2024. A partir de dia 12 de febrer de 2024 ja no s’accepten devolucions.

L’organització, si s’escau, establirà les normes definitives de la cursa i el protocol sanitari pertinent dues setmanes abans de la prova segons les directrius sanitàries marcades pel Govern Balear en cas d’alerta sanitària per Covid19.

En cas d’haver de suspendre la prova, o caviar el recorregut de la prova per causes alienes a l’organització com altertes metereològiques o altres imprevists es podrà variar el recorregut o aplaçar la prova en una altra data.

La Cursa XIV Trail Talaia K20 serà acollirá el Campionat de Balears Absolut i per Equips de Trail de la FAIB, i per la qual cosa la cursa serà controlada per la FAIB. (Per a més informació sobre el campionat consultau la plana web de la Federació d’Atletisme de les Illes Balears

La cursa serà arbitrada pels jutges de la FAIB.

CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA

 • El quilometratge total és de 20.6 km.Dels 20.6 km de la prova 15 km són per la muntanya i la resta per asfalt (anada i tornada al poble).
  • Part d’asfalt: s’Hort des Fassers – Camí de s’Alou – Camí de la Muntanya al Coll Baix fins a la Barrera, i tornada cap al poble pel mateix camí.
  • Part de muntanya: transcorre entre les barreres del Coll Baix – Fontanelles – Coll de na Benet – Camí del Coll Baix fins el refugi – pujar a la Talaia pel Coll baix – cim de sa Talaia – La Victòria – Campament de la Victòria – Ses plans – Fontanelles – barreres Coll Baix.
 •  L’alçada de sortida són uns 6mts sobre el nivell de la mar i la cota màxima de la prova és de 444mts aproximadament, que és el cim de sa Talaia.
 • El desnivell positiu acumulat de la prova és aproximadament d’uns 996mts.
 •  Tots els trams estan ben senyalitzats i transcorren per camins secundaris i de muntanya.
 • Hi haurà tres avituallaments de líquids i l’avituallament final.
 •  Les zones d’avituallament seran d’accés controlat i tindran borses de recollida selectiva dels residus de la zona.
 • Cada corredor portarà el seu propi tassó i marcarà tots els envoltoris amb el nombre de dorsal.
 • L’arbitratge de la prova anirà a càrrec dels jutges designats per la Federació d’Atletisme de les Illes Balear (FAIB)
 • La prova comporta una certa dificultat tècnica i esportiva per lo qual es recomana tenir un certificat metge i en qualsevol cas l’organització queda exonerada de qualsevol accident, malaltia o imprudència per part dels corredors.

REGLAMENTO del “CAMPEONATO DE BALEARES ABSOLUTO INDIVIDUAL y POR EQUIPOS DE TRAIL DE MEDIA DISTANCIA 2024

Material obligatorio

– Dorsales-xip

– Vaso o recipiente reutilizable

– Móvil con la batería cargada

– Manta térmica

– Silbato

– En función de las circumstancias meteorológicas los jueces de la prueba podrán solicitar otro material obligatorio, avisando con suficiente antelación.

Sanciones

ACCIÓN SANCIÓN
Abandono del recorrido marcado Se establecerá el criterio de sanción  en base a la ventaja obtenida por atajar, desde 3 minutos a descalificación, valorándose los puestos que se han ganado y el ahorro/ganancia del tiempo obtenido, estableciéndose una calificación del grado de gravedad de la infracción (siempre se calificará en base a la ventaja más grande obtenida, en tiempo o en puestos)
(Si no se cumplen todos los requisitos de un  criterio se pasará a valorar la siguiente línea de esta tabla)
No se ha ganado ningún puesto por atajar y el tiempo ganado por atajar es menor del 5% del tiempo que el atleta ha marcado en meta Infracción leve Tiempo ganado por atajar

+ la mitad del tiempo ganado por atajar= 1,5 tiempo ganado por atajar

El número de puestos ganados por atajar va desde 0 hasta el 10% del total de atletas que tomaron la salida y del tiempo ganado por atajar es, como máximo, del 105 del tiempo ttotal que el atleta ha marcado en meta Infracción media Dos veces el tiempo ganado por atajar
El número de puestos ganados por atajar va des de 0 hasta ell 15% del total de atletas que tomaron la salida y el tiempo ganado por atajar es menor del 15% del tiempo total que el atleta ha marcado en meta Infracción grave Tres veces el tiempo ganado por atajar
Ninguno de los criterios anteriores Infracción muy grave Descalificación
Impedir ser adelantado u obstaculizar voluntariamente a otro participante 3 minutos o descalificación
Perturbar la tranquilidad del espacio a la fauna doméstica o salvaje 3 minutos o descalificación
Dañar la vegetación o realizar acciones que favorezcan la erosión del suelo 3 minutos o descalificación
Uso de bastones en lugares no permitidos 3 minutos o descalificación
Hacer fuego o provocar situaciones de riesgo de incendio Descalificación
Falta de material obligatorio Descalificación
Quitar o cambiar las marcas de señalización de la organización Descalificación
No prestar auxilio a un/a participante si este lo solicita Descalificación
No obedecer las indicaciones del personal de organización y Oficiales Descalificación
Provocar un accidente de forma voluntaria Descalificación
Transitar por lugares de especial sensibilidad ambitental previamente advertido Descalificación

Per a dubes i més informació: www.faib.es

Entrega de Dorsals:

Dijous i divendres anteriors a la cursa de 17:00 a 21:00 al Bar Es Fassers (preferiblement)

El dia de la cursa a l’àrea de sortida

MESURES DE PROTECCIÓ COVID 19 [sols en cas que sigui declarat per les autoritats]

–  Es limita de la participació a un màxim de 300 participants.

–  Els participants hauran retornar signada una declaració´ responsable feta en diferents idiomes i proporcionada per l’organització, on s’indiqui que en els últims 14 dies no han tingut cap simptomatologia compatible amb la COVID-19, que no han obtingut un resultat compatible amb presència d’infecció´ activa en una prova diagnòstica de COVID-19, que no han conviscut amb persones que hagin estat declarades cas confirmat de COVID-19 i que no han tingut contacte estret amb malalts per COVID-19.

–  L’ús de mascareta per part del públic serà obligatori.

Entrega de dorsals:

–  S’adoptaran totes les mesures de distanciament, higiene i protecció de la salut al lloc de preparació de les bosses dels participants.

–  Sistema de recollida de dorsals de forma escalonada, tenint en compte la grandària de les installacions de manera que es pugui garantir una distancia mínima entre persones de 2 metres.

–  El personal i voluntaris manipularan els materials amb guants d’un sol ús.

–  Hi haurà controls d’accés a la zones de sortida.

–  Neteja permanent del recinte. Obligatorietat d’utilització´ de mascaretes i guants. Posta a disposició del públic de gels hidroalcohòlics. Informació permanent de les mesures de seguretat per a visitants i organitzadors mitjançant cartellera degudament visible.

Amb la sortida de la prova:

La sortida serà de com a màxim 150 participants en 150 participans en cas de restriccions a partir de les 9:00h, seguint els següent protocol:

-Els participants mantindran una distància d’1,5 amb el corredor més proper.

-Els participants hauran de preveure possibles retards en el control de signatures.

-Identificació de les posicions de sortida amb marques no permanents al sol (cons o similar).

Avituallaments:

–  Avituallaments en línia, mantenint un sentit d’entrada i sortida. A l’entrada del avituallament serà obligatori netejar les mans amb gel hidroalcohòlic.

–  El corredor no podrà tornar enrere.

–  Per minimitzar el risc d’aglomeracions a les zones d’avituallament, la longitud de la zona d’avituallament s’augmentarà.

–  Neteja i desinfecció prèvia de taules i elements de risc de contagi.

–  S’ubicaran dispensadors i vaporitzadors amb solucions desinfectants.

–  Els voluntaris aniran previstos de mascaretes i guants d’un sol ús proporcionats per l’organització.

–  Format d’autoservei, evitant el contacte amb entrega d’ampolles, gots i resta de productes.

–  La gestió dels aliments seguirà les disposicions d’higiene establertes per les autoritats sanitàries locals.

Arribades:

–  S’establirà una àrea d’arribada i sortida dels participants. No es permetrà` l’accés a cap participant que ja hagi finalitzat el recorregut.

–  Els participants es traslladaran d’aquesta àrea a un espai obert. Hi haurà accés directe als serveis mèdics.

–  Només el personal imprescindible romandrà en l’àrea d’arribada.

–  No hi haurà cinta de meta.

–  Un cop es creui la línia d’arribada, els participants s’hauran de collocar la mascareta novament i moure’s fins l’àrea de post meta mantenint la distància de seguretat amb els altres participants.

–  S’ubicaran dispensadors i vaporitzadors amb solucions desinfectants.

–  Els corredors abandonaran la zona de meta, accediran a la zona de post meta i recolliran el seu avituallament, seguidament es dirigiran a una zona oberta.

–  Es farà entrega de bossa amb productes dels collaboradors. Els voluntaris colloquen l’avituallament a la taula, el propi esportista el recollirà de la taula.

–  Només el personal imprescindible podrà romandre en aquesta zona.

–  No hi hauran vestuaris, dutxes ni servei de fisioteràpia.

Entrega de premis:

–  Aforament limitat.

–  Mascareta obligatòria degudament collocada.

–  L’espai estarà equipat amb dispensadors de gel o solució hidroalcohòlica

–  En tot moment d’espera, el participants hauran de mantenir la distància de seguretat lateral i frontal de 2 m que estarà degudament senyalitzada.

–  Les autoritats només posaran per la foto.