XXVII Milla Ciutat d’Inca 2021

Fecha:

21/07/2021

19:00

Precio:

4 €

Lugar:
Tipo:
Organizador:

CA Es Raiguer

Ubicación:

XXVII Milla Ciutat d’Inca

 

 

Circuit urbà: Gran Via Colon

1. El CA Es Raiguer i l’Ajuntament d’Inca organitzen la XXVII MILLA CIUTAT D’INCA, que tendrà lloc el dimecres 21 de juliol, a les 19.00 hores, al circuit urbà de la Gran Via de Colom.

2. Els responsables tècnics de la prova seran els jutges nomenats per la Federació d’Atletisme de les Illes Balears i el CA Es Raiguer.

3. La cursa serà oberta a tots els atletes que desitgin participar-hi sempre que pertanyin a la categoria especificada al quadre de curses. A partir de 16 anys (incl osos) es podrà participar tant a la cursa pròpia de la categoria com a la Doble Milla.

4. El preu de les inscripcions és de 4 euros a partir de 16 anys (inclosos). Les curses podran ser suspeses en cas que per inclemències del temps així ho determinin les persones responsables tècniques de la prova. El seu veredicte serà inapel·lable.

5. Les reclamacions hauran de ser presentades per escrit als responsables tècnics de la prova, i només seran acceptades fins a 15 minuts després de ser coneguda la classificació de la cursa.

6. Tot allò no previst en aquest reglament serà resolt per les persones responsables tècniques de la prova.

7. L’organització disposarà d’una ambulància, però no es farà responsable dels perjudicis morals o materials que puguin sofrir les persones participants i els espectadors durant les curses. També contractarà una pòlissa d’accidents esportius i de responsabilitat civil.

8. La sola inscripció en aquesta cursa implica la total acceptació d’allò preceptuat en aquest reglament.